خدمات BTL

روش BTL تبلیغات زیر خط، نوع یا تکنیکی از تبلیغات است که برای ایجاد علاقه یا ترغیب مصرف کنندگان به خرید کالا از ابزارهای تبلیغاتی استفاده میشود. در واقع برخلاف تبلیغات بالای خط که انبوهی از مخاطبان را هدف قرار می دهد، این نوع تکنیک، مخاطبان خاص را هدف برنامه های خود قرار می دهد.
 • Icon image
 • سمپلینگ و پروموشن
 • سرعت سرسام آور زندگی روزمره در کلان شهرهای امروزی، فرصت تماشای تلویزیون را از بیشتر افراد ربوده است.عاوه بر آن، موانع قانونی تبلیغات در شبکه های بین المللی هر روزه امکان ارتباط مستقیم برندها را با مخاطبانشانکمتر م یکند. از سوی دیگر، محدودیت بودجه و وقت همگی مشتریان را وادار م یکند تا برای انتخاب یک برند،تنها به تجربه عزیزان و اطرافیانشان اعتماد کنند.وجود همه این محدودی تها و موانع، صاحبان کسب و کار را بر آن می دارد تا با برپایی کمپی نهایی ، امکانارتباط مستقیم و قوی با مخاطبان را فراهم کنند و از این طریق تجربه ای خوشایند و مملو از صمیمیت برای آنهابه یادگار بگذارند. امتحان کردن محصولات توسط مخاطبان با این روش، در صورتی که توسط تیمی کارآزموده وبا برخوردی شایسته صورت گیرد، باعث نقش بستن تجربه ای بی نظیر در جان آنها شده و به برند شما هویتو اعتبار بی سابقه ای م یبخشد.ای نگاه با داشتن تیمی فعال و مجرب در زمینه سمپلینگ و پرموشن ، تمام تاش خود را برای به جا گذاشتنحسی منحصر بفرد از محصول شما در ذهن مخاطبان ارزشمندتان بکار م یگیرد. ما به کارفرمایان اطمینانم یدهیم که در پروژ هها م یتوانند با خیالی آسوده محبوب تر کردن برندشان را به تیم قوی ای نگاه بسپارند.

 • Icon image
 • مرچنداینزینگ
 • امروزه تنوع بی سابقه انبوهی از برندها با اشکال و رنگ های متفاوت در هر فروشگاهی پیدا می شود ، که دیده شدن همه آنها کنار یکدیگر دیدن و انتخاب را بیش از پیش دشوار کرده است. پا گذاشتن مشتریان در هرفروشگاهی آنها را با تعداد بیشماری از رن گها و مد لها مواجه م یکند که انتخاب صحیح را به مراتب سخت کردهاست. همین جا است که دو هدف Merchandising ارزشمند می شود:- ایجاد تصویری مناسب و متمز از فروشگاه در ذهن مشتریان- افزایش بهره وری فضای فروشدر Merchandising ، چالش اصلی، پیش از هر چیز شناخت و درک صحیح محصول، فروشگاه و مخاطب است. نوع وکاربرد محصول، مرتبه اجتماعی و جنسیت و سن مخاطب و مکان فروشگاه از معیارهایی هستند که شناخت و بررسیدقیقشان جزء ملزومات اولیه Merchandising م یباشد. در دسترس بودن، سازماندهی و متفاوت نشان دادن محصولشما از دیگر محصولات، از عواملی هستند که محصول شما به شکلی جذاب در قسمتی از یک فروشگاه برای بیشتردیده شدن و تجربه ای خوشایند برای خرید خواهد شد.ای نگاه با کمک تجربه و علم به روز دنیا، داد ههایی دقیق و قابل استناد درباره محصولات و رفتار مخاطبان وپارامترهای موثر در خرید، جمع آوری م یکند. خدماتی مانند چیدمان صحیح کالاها که منجر به تسهیل در رویتو تشخیص آنها م یشود و به بالا بردن سهم قفسه در خرید کمک م یکند تنها نمونه ای از گا مهایی است کهای نگاه در مسیر محبوبیت برند شما، همراهتان خواهد بود.

 • Icon image
 • تبلیغات در نقطه فروش
 • یکی از موثرترین رو شهای تبلیغاتی در نقطه فروش برای افزایش فروش از طریق ترغیب خریدار زمان خرید در فروشگاه است. تبلیغات در نقطه فروش به مجموع های از رو شها و اقلامی گفته م یشود که در جهت افزایش فروش و جذب خریداران در محل فروش محصول به کار م یروند. استفاده از ابزارهایی مانند استندهای نمایش محصولات، کاتالو گها و بنرها از جمله رو شهای شناخته شده در تبلیغات در نقطه فروش هستند. تبلیغات در نقطه فروش، فرصت تامل و یادآوری درباره برند شما را برای مخاطبان مهیا م یکند و علی رغم عجله افراد پر مشغله دنیای امروز، امکان مشاهده و علاق همندی آنها را به محصول شما افزایش م یدهد. به همین دلیل است که تبلیغات در نقطه فروش، یکی از به یاد ماندنی ترین را ههای معرفی محصولی جدید به شمار می آید. هدفی که تیم فعال و با تجربه ای نگاه در این زمینه دنبال م یکند آن است که بسته به نوع تقاضای مخاطبان شما و متناسب با امکانات موجود )محدودی تهای فضا، ابعاد محصول و...( تبلیغات در نقطه فروش را به موثرترین و متمایزترین نحو طراحی کرده و شما را در راه افزایش فروش یاری کند. ارائه انواع استندها، پالت و پودیوم، گاندولا، ماکت، پرچم راه بند، وابلر، دنگلر، هنگر، انواع شلف تاکرها، استوپر، کانتر، رول آپ و پاپ آپ، بادکنک، تن پوش، لیوان کاغذی، پیکسل، کوله پشتی، البسه، انواع چاپ و کمک به برند کردن و نها و کامیو نها نمون ههایی از انواع خدمات تبلیغات در نقطه فروش ای نگاه هستند.

 • Icon image
 • میهمانیهای سازمانی
 • برگزاری میهمان یهای سازمانی، مقدمات اعتماد دو سویه و صمیمت بین افراد را فراهم م یکند و اجازه م یدهد شماخود را به عنوان برندی حرف های نشان دهید. ایجاد احساس راحتی و صمیمیت در میهمانان عاملی است که یکمیزبان حرفه ای برای اثربخشی پیغام خود به آن نیاز دارد. در میان میهمان یهای متنوعی که هر کسب و کاری برایمخاطبان ویژه خود تدارک م یبیند، برگزاری میهمانی خاق و متفاوت به شاخص شدن برند شما کمک خواهدکرد.ای نگاه با توجه به نوع مخاطب و ویژگ یهای به خصوص رویداد شما، میهمانی منحصر به فرد و به یادماندنی برایمیهمانانتان برگزار خواهد کرد. بهر هگیری ای نگاه از تیمی با تجربه و کارازموده، گزیده ترین انتخا بها را برای اجارهو آماده سازی فضای درخور، دعوت و پذیرایی از میهمانان، فیل مبرداری از رویداد و... را در اختیار شما قرار خواهد داد.

 • Icon image
 • گوریلا مارکتینگ
 • بازاریابی چریکی یا Guerilla Marketing یک استراتژی تبلیغاتی است که در آن یک کسب و کار، روشی نامتعارف وغیر معمول را برای معرفی و ارتقای محصولات یا خدمات خود انتخاب م یکند. در بازاریابی گوریا تبلیغات گاه بهگون های طراحی م یشوند که مخاطبان نیز از وجود آنها بی اطاع هستند. یکی از مهمترین اهداف طراحی چنینتعاملاتی، ایجاد واکنش های احساسی در مشتریان و در نهایت به جای گذاشتن خاطره ای فراموش ناشندنی از یکبرند در ذهن و جان آنها است. Guerilla Marketing گاهی با بکارگیری حداقل منابع و صرف کمترین بودجه محققمی شود و نیازمند ساختار شکنی و دستیابی به اید ههای خلاقانه و بی بدیل است که با رو شهای سنتی بازار کامامتفاوت هستند.تیمی جوان، خوش ذوق و خاق ای نگاه در یک واحد ایده پردازی و طراحی با پشتوانه ای از تجرب ههای پر بار بر ازگذشته بر آن است تا بر اساس خواست و نیاز مشتریان، اید ههای جذاب و کارامد خود را به منصه ظهور برساند و باایجاد هیاهو و جنب و جوش جذاب خاطره منحصر بفرد برند شما را تا زمانی طولانی برای مخاطبان زنده نگه دارد.

 • Icon image
 • تحقیقات بازار
 • Marketing research یا تحقیقات بازار به مجموعه فرآیندهایی گفته می شود که تولید کننده، مشتریان و مصرفکنندگان نهایی را از طریق داد هها و اطلاعات جم عآوری شده به هم متصل م یکند. این اطلاعات برای شناساییفرص تها و تهدیدهای بازار، ارزیابی فعالی تهای بازار، نظارت بر عملکرد بازار و در نهایت بهبود آن مورد استفاده قرارم یگیرد. هدف از تحقیقات بازار، عمدتا دستیابی به بینشی جامع نسبت به رفتار مشتریان است تا از این طریقتصمی مهای هوشمندانه ای برای ارتقای کسب و کار اتخاذ شود. این تصمی مها به ویژه برای کسب و کارهای کوچکبا آرزوهای بلند پروازانه اهمیتی دو چندان م ییابند.تاش ای نگاه آن است که با استفاده از جدیدترین رو شهای تحقیقات بازار، به شما در شناخت موانع و نقاط قوتتانکمک کند و راه رسیدن به کسب و کاری موفق را پیش روی شما هموار سازد. طراحی، جمع آوری، ثبت و پردازشپرسشنامه و آنالیز داد هها و اطلاعات از خدماتی است که ای نگاه در تمامی شهرها برای برند شما انجام خواهد داد.افزایش بهره وری و سوددهی برای برند شما اولین آورده تحقیقات صحیح و علمی بازار خواهد بود.