تحقیقات بازار

شناخت دقیق و عمیق بازار از بنیادی­ترین اقدامات ورود به هر کسب و کاری است که به آن تحقیق بازار گویند. تحقیقات بازار شامل جمع‌آوری، آنالیز کلی بازار، تحلیل و آنالیز رقبا و مشتریان (در زمان گذشته، حال و آینده) است.به عنوان نمونه خصوصیات و عادات مصرف، نیازهای بازار، ویژگی­های بازار مربوطه و ویژگی های رقبا از جمله مواردی است که در تحقیقات بازار به آن باید توجه کرد.

تحقیقات بازار امکان ارزیابی کسب و کار در زمینه استراتژی های مختلف مانند بررسی بازار، برندینگ و هویت سازی برند را فراهم می کند که شامل دو مرحله اولیه و ثانویه است:

- در مرحله اولیه به جمع آوری و بررسی داده هایی که موجود نیستند، پرداخته می شود که می توان از طریق پرسشنامه، نظرسنجی، مصاحبه انجام داد.

- در مرحله ثانویه به جمع آوری و تحلیل داده های موجود پرداخته می شود که می توان از طریق مصاحبه و پرسشنامه انجام داد و آن ها را با منابع خارجی و داخلی مقایسه کرد.

  • Icon image
  • نتایج تحقیقات بازار:

  • پس از شناخت دقیق علاقه مندی های بازار و رقبا، حوزه فعالیت برای تبلیغات، بازریابی و ... پیدا می شود و می توان براساس آن وقت و هزینه را به طور بهینه مدیریت کرد تا بهترین نتیجه گرفته شود.

  • در همین راستای تحقیقات بازار، خدمات وب سایت تخصصی ای نگاه شامل موارد زیر می باشد:

  • تحلیل و آنالیز کلی بازار

  • تحلیل و آنالیز کسب و کار

  • تحلیل و آنالیز رقبا

  • تحلیل و آنالیز نیاز و تجربه مشتری